Arboristika a rizikové kácení stromů

Zjistěte o nás více

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

více o nás
plány péče o vzrostlou stromovou zeleň

Plány péče

o stromovou zeleň

Plán péče o vzrostlou stromovou zeleň je odborným dokumentem, který se zpracovává zpravidla na 5 let a díky němuž lze profesionálně pečovat o majetek v podobě větších počtů vzrostlých dřevin.

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků, která je zakotvena v §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

více informací
posudky dřevin a ostatní zeleně

Posudky dřevin

a ostatní zeleně

Posudky jsou odborným dokumentem, který ze zpracovává především pro kusovou zeleň nebo menší prostorové celky zeleně.

  • posouzení provozního stavu dřeviny a návrh opatření (bezpečnost)
  • posouzení vitality a dlouhověkosti (pro vyhlášení dřeviny za památou)
  • podklad pro vydání povolení pro kácení dřevin (při investičních akcích)
více informací
monitoring škůdců na vzrostlých dřevinách

Monitoring škůdců

na vzrostlých dřevinách

Provádíme terénní monitoring škůdců na dřevinách za účelem jejich zjištění a identifikaci. Následně navrhujeme opatření směřující k likvidaci škůdců, popřípadě dřevin v kalamitním stavu, který byl způsoben škůdci.

více informací
bezpečnostní vazby nepředpjaté, dynamické, statické

Bezpečnostní vazby

nepředpjaté, dynamické, statické

Navrhujeme použití bezpečnostních vazeb na vzrostlých dřevinách z důvodu zajištění provozní bezpečnosti dřeviny a možnosti průběžně monitorovat dřevinu, která vykazuje sníženou provozní bezpečnost. Vazby jsou používány tam, kde hrozí rozlomení dřeviny nebo její jiné mechanické selhání.

Stejně jako použití je také následná pravidelná kontrola vazeb a s ní související monitoring dřeviny. Kontrola vazeb by se měla provádět u rizikových dřevin 1x za rok, u méně rizikových dřevin 2x za roka.

Primárním účelem vazby není "ZACHYTIT" lámající se dřevinu, ale působit preventivně ve formě monitoringu dřeviny a jejího provozního stavu. Pokud se vazba pravidelně nekontroluje, nelze takové jednání považovat za vše pro odvrácení případné škody.

více informací
arboristické práce

Rizikové kácení stromů

volné kácení stromů, kácení bez povolení

Rizikové kácení stromů je velice specifická činnost z oblasti údržby zeleně rostoucí mimo les. Pokud udržujeme dřeviny, je třeba si nejprve uvědomit, že každá dřevina je jedinečná, a proto je důležité nejprve posoudit jeji zdravotní, provozní a vitální stav a teprve na základě takového posouzení dále stanovit potřeby této dřeviny.

více informací
služby v oblasti veřejné i soukromé zeleně

Zastupování vlastníků dřevin

Sousedské spory, povolení ke kácení dřevin, jiná správní řízení

Zastupování vlastníků dřevin při sousedských sporech, řízeních ve věcech zanedbání údržby dřevin, při kontrolách ze strany státních úřadů, ...

Zpracování dokumentace a odborné zásahy na dřevinách ......

více informací