Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů, kácení stromů klasické, kácení stromů s mechanizací, kácení stromů bez povolení

Rizikové kácení stromů je velice specifická činnost z oblasti péče o stromy rostoucí mimo les. Pokud udržujeme stromy, je třeba si nejprve uvědomit, že každá taková dřevina je jedinečná, a proto je důležité nejprve posoudit jeji zdravotní, provozní a vitální stav a teprve na základě takového posouzení dále stanovit potřeby této dřeviny.

Majitelé si často myslí, že rizikové kácení stromů, je "sranda", kterou zvládne každý kdo se nebojí výšek a udrží v ruce řezný nástroj. Opak je však pravdou. Rizikové kácení stromů je velice odborná činnost, při které dochází k potenciálnímu ohrožení majetku a zdraví osob, a proto je velice důležité, aby tuto činnost prováděla vždy zkušená a kompetentní osoba.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je nástrojem arboristiky (péče o stromy), jehož cílem je odstranění dřevin. Při realizaci kácení stromů vzniká vysoké riziko s možným následným poškozením majetku nebo zdraví osob. Rizikové kácení by měla provádět vysoce kvalifikovaná a zkušená osoba za použití bezpečnostních prvků minimalizujících právě vznik škod na majetku a zdraví osob.

Na co si dát pozor

Posudek - pokud chcete kácet dřevinu, jejíž kácení vyžaduje povolení vydané příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, vždy si nechte nejprve vypracovat posudek na tuo dřevinu. Pokud tak neučiníte, riskujete pokutu ze strny úřadu. Samozřejmě existují možnosti, kdy se dá kácet bez platného povolení, ale ty jsou velmi přísné a omezené.

Objednávka - vždy si nechte od realizátora potvrdit objednávku, ve které bude uveden minimálně rozsah prací, použitá technologie a alespoň orientační cena.

Pojištění - pokud se chcete chránit, jednoznačně od realizátora vyžadujte doložení pojištění na škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám