Informace o nás

Pro své klienty poskytujeme arboristické služby, dendrologické služby a údržbu v oblasti veřejné i soukromé zeleně.

Korporaci založil v roce 2021 Ing. Petr Mach LL.M., který je absolventem České Zemědělské Univerzity v Praze (ČZÚ), kde v roce 2021 úspěšně absolvoval magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání s dosažením akademického titulu inženýr. V roce 2020 také dokončil postgraduální studium práva zakončené mezinárodně uznávaným titulem LL.M., neboli magistr práv.

Historie korporace B&M Služby s.r.o. sahá až do roku 2009 kdy Petr Mach založil společnost ARBOPlan s.r.o., která se zabývala odbornou činností v oblasti veřejné zeleně, poskytovala dendrologické služby a arboristické služby především pro obce a města. Tehdy ještě zakladatel nedisponoval odborností a tak přizval ke spolupráci přátele, kteří byli odborníky v oblasti péče o zeleň.

Během činnosti společnosti ARBOPlan s.r.o., kterou v roce 2018 prodal za účelem revitalizace z důvodu nedostatku odborných pracovníků, získal velké praktické zkušenosti i teoretické znalosti z oblasti dendrologie a arboristiky.

Dnes, po doplnění vzdělání Ing. Mach prohlašuje, že vzdělání byl krok správným směrem. Práce s přírodou ho baví, je perfekcionalista v oblasti dokumentace a rád pomáhá klientům s péčí o veřejnou i soukromou zeleň nejen tak, aby byly splněny zákonné požadavky, ale hlavně aby zeleň plnila svou funkci.

Věříme, že pro své klienty jsme dobrou odbornou oporou v oblasti péče o zeleň.

Ozvěte se nám a můžeme se sejít na osobní schůzce, kde prodiskutujeme také Vaše potřeby a najdeme cestu ke spolupráci.

8 důvodů proč s námi spolupracovat

 1. Práce s přírodou nás baví a jsme rádi, když se můžeme podílet na rozvoji zeleně.
 2. K práci přistupujeme profesionálně a s notnou dávkou odbornosti.
 3. Nejsme papíroví "šimli", kteří napíší za peníze cokoliv. Při práci zvažujeme všechna dotčená hlediska (ekonomické, ekologické i sociální).
 4. Naši pracovníci mají mnohalté zkušenosti s péčí o zeleň, a to po odborné i praktické stránce.
 5. Pokud vzniknou při práci komplikace, víme k čemu slouží mobilní telefon, nic netutláme a vše řešíme narovinu a hned.
 6. Máme za sebou úspěšnou spolupráci s desítkami obcí i soukromých vlastníků.
 7. Orientujeme se v právu a dokážeme pomoci i v často na první pohled bezvýchodných situacích.
 8. Chráníme zájmy svých klientů a jsme proto pojištěni pro případ vzniku nahodilé škody.

Jak to u nás funguje

 1. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci nebo máte jiný zájem o spolupráci, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů.
 2. V rámci prvního kontaktu spolu probereme Vaše dotazy a potřeby. Nejedná se o žádnou konzultaci, kdy vám poradíme co a jak dělat nebo čeho se zdržet a jak máte ve vaší životní situaci postupovat (chápejte, tato práce mne baví, ale i já potřebuji být z něčeho živ :-) )
 3. Pokud to situace vyžaduje, rád za vámi osobně přijede náš odborník, aby seznámil se situací na místě, aby mohl následně zpracovat návrh efektivního řešení.
 4. Zpracujeme pro vás cenovou nabídku na doporučenou službu či práci. Vždy tedy víte za co platíte a kolik platíte.
 5. Pokud si službu či práci objednáte, potvrdíme vaši písemnou objednávku a nabídneme vám termín realizace.
 6. Po odsouhlasení zaneseme objednávku do itineráře a ve stanoveném termínu provedeme práce v domluveném rozsahu a kvalitě.
 7. Po provedení prací či služeb vám vystavíme daňový doklad v celkové sjednané výši se splatností 10 dnů.

Jaké služby svým klientům nabízíme