Plán péče o stromy

plán péče o stromy

Dokumentace, dle které může být vaše péče o stromy na profesionální úrovni a v souladu s §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Péče o stromy, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků, která je zakotvena v §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Plán péče o stromy je odborným dokumentem, který se zpracovává zpravidla na 5 let a díky němuž lze profesionálně pečovat o majetek v podobě větších počtů vzrostlých stromů a liniových výsadeb při dodržení dikce zákona o ochraně přírody a krajiny.

Díky plánu péče o stromy si můžete rozložit investice v této oblasti na pěti leté období a počítat tak s případnými většími investicemi v rámci rozpočtu. Má se přitom za to, že pokud dodržujete plán péče o stromy, jste chráněni proti finančním postihům orgánům ochrany přírody a krajiny.

V rámci ceny plánu péče o stromy poskytuji zákazníkům také právní ochranu spočívající v konzultacích při případných kontrolách, kterých se plán péče o stromy přímo dotýká.

Výhody plánu péče o stromy

  • dlouhodobá prokazatelnost odborné péče o stromy (při kontrolách OŽP)
  • výhled a možnost rozložení finančních investic při do péče o stromy (při tvorbě rozpočtů)
  • podklad pro zákonnost správního řízení (při vydání rozhodnutí pro povolení ke kácení)
  • podklad pro vydání povolení ke kácení dřevin (při investičních akcích)

Plán péče o stromy obsahuje

  • inventarizaci dřevin (taxon, fyzické dispozice, stav)
  • analýzu aktuálního stavu dřevin (zhodnocení stavu)
  • mapový zákres aktuálního stavu
  • plán péče o stromy (návrh opatření, naléhavost)
  • fotodokumentaci (pro zajištění transparentnosti péče o stromy)