Monitoring škůdců na dřevinách

Monitoring škůdců na dřevinách

Terénní průzkum napadených dřevin (identifikace škůdce, návrh ochrany, doporučení prostředků)

Monitoring škůdců na dřevinách je jedním ze způsobů, jak zjistit přítomnost kalamitních škůdců na dřevinách a zabránit jejich šíření.

Ačkoliv je dnes velmi rozšířeno povědomí o kalamitním škůdci Lýkožroutu smrkovém "Ips typhographus" nejedná se o jediného škůdce na dřevinách. Existuje mnoho druhů škůdců napadajících nejden lýko smrků (Ips typhographus napadá také lýko borovic a modřínů) ale také škůdci napadající lýko listnatých dřevin, jako třeba Lýkohub jasanový "Hylesinus fraxini", Lýkohub jilmový "Pteleobius vittatus" a mnoho dalších.

Neexistují však pouze škůdci na kmenech dřevin, ale také škůdci na listech a jahličí, které mohou umořovat dřevinu až k jejímu zahubení.

Aby bylo možné proti škůdci efektivně zakročit, je potřeba nejprve škůdce přesně identifikovat, následně zvolit správné prostředky ochrany a nakonec provést efektivní aplikaci těchto prostředků.

Berte na vědomí, že pro aplikaci chemických postřiků je potřeba, aby realizátor doložil platnou a adekvátní  odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Pokud tak neučiní, nenechejte jej chemii používat, neboť při nesprávném použití může dojít k ohrožení zdraví osob.

Právní informace

  • dle §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků.
  • dle §2900 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Proč provádět monitoring škůdců

  • zjištění zdravotního stavu dřeviny s návrhem opatření (řádná péče o dřeviny)
  • zjištění možného snížení provozní bezpečnosti (obecná odpovědnost za škodu)
  • zjištění možnosti šíření kalamitních škůdců a chorob (ochrana přírody a krajiny)