Zastupování vlastníků dřevin

Povolení ke kácení dřevin

Sousedské spory, povolení ke kácení dřevin, jiná správní řízení

Zastupování vlastníků dřevin

  • při sousedských sporech v údržbě dřevin
  • při řízeních ve věcech zanedbání údržby dřevin
  • při kontrolách ze strany státních úřadů, zejména OOŽP

Zpracování dokumentace

  • výzvy vlastníkům k odstranění nežádoucích a protiprávních stavů dřevin
  • podklady pro výběrová řízení (pouze odborná část týkající se zeleně)
  • protokoly o místních šetřeních při sousedských sporech a konfliktech

Odborné zásahy na dřevinách

  • kácení stromů různými technikami (volné, rizikové, plošinové)
  • řezy na dřevinách (výchovné, bezpečnostní, zdravotní, redukční)