Bezpečnostní vazby na dřevinách

Bezpečnostní vazby na dřvinách

Návrhy a instalace bezpečnostních vazeb na dřevinách (návrhy, instalace, revize)

Bezpečnostní vazby jsou prostředkem péče o stromy používané především pro zajištění provozní bezpečnosti v okolí dřeviny. Primárním účelem instalované bezpečnostní vazby je buď zpevnění poškozené dřevin, nebo prevence ve formě monitoringu dřeviny a jejího provozního stavu, a to dle druhu použité bezpečnostní vazby. Při instalaci bezpečnostní vazby je dobré mít její technický list, ve kterém je uvedena životnost vazby, kterou je třeba pravidelně revidovat, nejlépe v rámci monitoringu dřeviny na které je vazba instalována.

Kdy vazbu použít

Bezpečnostní vazba se používá tam, kde to vyžaduje provozní stav dřeviny. Proto je zřejmé, že instalace bezpečnostní vazby je zpravidla navrhována jako bezpečnostní opatření v rámci odborné dokumentace (plány péče o stromy, posudky dřevin).

Jaké existují vazby

Rozlišujeme několik druhů bezpečnostních vazeb, které se liší funkcí a tedy i použitím.

STATICKÉ BEZPEČNOTNÍ VAZBY
Tento druh vazeb se instaluje na kmen dřeviny nebo v koruně dřeviny. Účelem této vazby je statické zpevnění části dřeviny pro zajištění její stability a delší životnosti. Vazby se zpravidla používají u památných stromů a dřevin, které tvoří významné krajinné prvky.

DYNAMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VAZBY
Dynamické vazby se instalují dle přesných parametrů do koruny dřeviny. Jejich účelem není oproti statické vazbě zpevnění části dřevin ale monitoring dřeviny. Dynamické vazby jsou prostředkem kontroly, zda se dřevina nerozvrací a nesnižuje se tak její provozní bezpečnost. Dynamické vazby tak najdete instalované hlavně na dřevinách e silným tlakovým větvením, kde hrozí právě rozvracení koruny.