Informace o mě

Bc. Petr Mach - arboristické služby, dendrologické služby

Pro své klienty poskytuji arboristické služby, dendrologické služby a údržbu v oblasti veřejné i soukromé zeleně.

Jmenuji se Bc. Petr Mach. Jsem studentem České Zemědělské Univerzity v Praze (ČZÚ), kde jsem v roce 2019 úspěšně absolvoval bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání. Od roku 2019 pokračuji v navazujícím magisterském stupni vzdělání.

V roce 2009 jsem založil společnost ARBOPlan s.r.o., která se zabývala odbornou činností v oblasti veřejné zeleně, poskytovala dendrologické služby a arboristické služby především pro obce a města. Společnost jsem zakládal za pomoci svých blízkých, kteří byli odborníky v oblasti péče o zeleň.

Během činnosti společnosti, kterou jsem v roce 2018 prodal za účelem revitalizace z důvodu nedostatku odborných pracovníků, jsem získal velké praktické zkušenosti i teoretické znalosti z oblasti dendrologie a arboristiky.

Dnes, po doplnění vzdělání mohu s klidem potvrdit, že to byl krok správným směrem. Práce s přírodou mě baví, jsem perfekcionalista v oblasti dokumentace a rád pomáhám obcím v péči o veřejnou zeleň nejen tak, aby byly splněny zákonné požadavky, ale hlavně aby zeleň plnila svou veřejnou funkci a obce tak v této oblasti vzkvétaly.

Věřím, že pro své klienty jsem dobrou odbornou oporou v oblasti péče o zeleň.

Ozvěte se mi a můžeme se sejít na osobní schůzce, kde prodiskutujeme také Vaše potřeby a najdeme společnou cestu s cílem zvelebit zeleň i ve vaší obci.

8 důvodů proč se mnou spolupracovat

 1. Práce s přírodou mě baví a jsem rád, když se mohu podílet na rozvoji zeleně.
 2. K práci přistupuji profesionálně a s notnou dávkou odbornosti.
 3. Nejsem papírový "šiml", který napíše cokoliv. Při práci se snažím uvážit všechna dotčená hlediska (ekonomické, ekologické i sociální).
 4. Podnikám od roku 2005, jsem férový a k čemu se zavážu, to také dodržím.
 5. Pokud vzniknou při práci komplikace, vím k čemu slouží mobilní telefón, nic netutlám a vše řeším narovinu a hned.
 6. Mám za sebou úspěšnou spolupráci s desítkami obcí i soukromých vlastníků.
 7. Orientuji se v právu a dokáži pomoci i v často na první pohled bezvýchodných situacích.
 8. Chráním zájmy svých klientů a jsem proto pojištěn pro případ vzniku nahodilé škody.

Jak to u mě funguje

 1. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci nebo máte jiný zájem o spolupráci, kontaktujte mne prostřednictvím kontaktních údajů.
 2. V rámci prvního kontaktu spolu probereme Vaše dotazy a potřeby. Nejedná se o žádnou konzultaci, kdy vám poradím co a jak dělat nebo čeho se zdržet a jak máte ve vaší životní situaci postupovat (chápejte, tato práce mne baví, ale i já potřebuji být z něčeho živ :-) )
 3. Pokud to situace vyžaduje, rád za vámi osobně přijedu seznámil se se situací na místě abych mohl následně zpracovat návrh efektivního řešení.
 4. Zpracuji pro vás cenovou nabídku na doporučenou službu či práci.
 5. Pokud si službu či práci objednáte, potvrdím vaši písemnou objednávku a nabídnu vám termín realizace.
 6. Po odsouhlasení zanesu objednávku do itineráře a ve stanoveném termínu provedu práce v domluveném rozsahu a kvalitě.
 7. Po provedení prací či služeb vám vystavím daňový doklad v celkové sjednané výši se splatností 10 dnů.

Jaké služby svým klientům nabízím