Informace o mě

Bc. Petr Mach - arboristické služby, dendrologické služby

Pro své klienty poskytuji arboristické služby, dendrologické služby a údržbu v oblasti veřejné i soukromé zeleně.

Jmenuji se Bc. Petr Mach. Jsem studentem České Zemědělské Univerzity v Praze (ČZÚ), kde jsem v roce 2019 úspěšně absolvoval bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání. Od roku 2019 pokračuji v navazujícím magisterském stupni vzdělání.

V roce 2009 jsem založil společnost ARBOPlan s.r.o., která se zabývala odbornou činností v oblasti veřejné zeleně, poskytovala dendrologické služby a arboristické služby především pro obce a města. Společnost jsem zakládal za pomoci svých blízkých, kteří byli odborníky v oblasti péče o zeleň.

Během činnosti společnosti, kterou jsem v roce 2018 prodal za účelem revitalizace z důvodu nedostatku odborných pracovníků, jsem získal velké praktické zkušenosti i teoretické znalosti z oblasti dendrologie a arboristiky.

Dnes, po doplnění vzdělání mohu s klidem potvrdit, že to byl krok správným směrem. Práce s přírodou mě baví, jsem perfekcionalista v oblasti dokumentace a rád pomáhám obcím v péči o veřejnou zeleň nejen tak, aby byly splněny zákonné požadavky, ale hlavně aby zeleň plnila svou veřejnou funkci a obce tak v této oblasti vzkvétaly.

Věřím, že pro své klienty jsem dobrou odbornou oporou v oblasti péče o zeleň.

Ozvěte se mi a můžeme se sejít na osobní schůzce, kde prodiskutujeme také Vaše potřeby a najdeme společnou cestu s cílem zvelebit zeleň i ve vaší obci.

8 důvodů proč se mnou spolupracovat

 1. Práce s přírodou mě baví a jsem rád, když se mohu podílet na rozvoji zeleně.
 2. K práci přistupuji profesionálně a s notnou dávkou odbornosti.
 3. Nejsem papírový "šiml", který napíše cokoliv. Při práci se snažím uvážit všechna dotčená hlediska (ekonomické, ekologické i sociální).
 4. Podnikám od roku 2005, jsem férový a k čemu se zavážu, to také dodržím.
 5. Pokud vzniknou při práci komplikace, vím k čemu slouží mobilní telefón, nic netutlám a vše řeším narovinu a hned.
 6. Mám za sebou úspěšnou spolupráci s desítkami obcí i soukromých vlastníků.
 7. Orientuji se v právu a dokáži pomoci i v často na první pohled bezvýchodných situacích.
 8. Chráním zájmy svých klientů a jsem proto pojištěn pro případ vzniku nahodilé škody.

Jak to u mě funguje

 1. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci nebo máte jiný zájem o spolupráci, kontaktujte mne prostřednictvím kontaktních údajů.
 2. V rámci prvního kontaktu spolu probereme Vaše dotazy a potřeby a zjistíme co asi potřebujete. Nejedná se o žádnou konzultaci, kdy vám poradím co a jak dělat nebo čeho se zdržet a jak máte ve vaší životní situaci postupovat (chápejte, tato práce mne baví, ale i já potřebuji být z něčeho živ :-) )
 3. Pokud to situace vyžaduje, bude se vám líbit mé jednání, přístup a případné návrhy, rád za vámi osobně přijedu, abych provedl místní šetření a seznámil se se situací na místě.
 4. Zpracuji pro vás cenovou nabídku na doporučenou službu či práci.
 5. Pokud si službu či práci objednáte, potvrdím vaši písemnou objednávku a nabídnu vám termín realizace.
 6. Po odsouhlasení zanesu objednávku do itineráře a ve stanoveném termínu provedu práce v domluveném rozsahu a kvalitě.
 7. Po provedení prací či služeb vám vystavím daňový doklad v celkové sjednané výši se splatností 10 dnů.

Jaké služby svým klientům nabízím