Určení sadovnických hodnot

Služba určení sadovnických hodnot dřevin je určena pro všechny, kteří chtějí zjistit hodnotu nějaké vzrostlé dřeviny v korunách.

Někdo vám poškodil dřevinu na vašem pozemku? Nebo chcete zjistit, jakou hodnotu má dřevina na vašem pozemku? Máte podezření, že při odhadu pozemku nebyla správně spočítána hodnota dřeviny, která se na pozemku nachází?

Rád Vám pomohu takové dřeviny ocenit.

Pokud byla vaše dřevina poškozena neoprávněným zásahem, například vám stavaři při své práci poškodili kořenový systém dřeviny rostoucí poblíž hranice pozemku a ta teď chřadne a ztrácí na vitalitě, jedná se o škodu, která lze vyčíslit a na viníkovi vymáhat.

Je třeba brát v potaz, že dřeviny nemají význam jen citový a majetkový pro svého vlastníka, ale mají také význam ekologický pro celou společnost. Výš strom totiž vyrábí kyslík, spotřebovává při fotosyntéze oxid uhličitý. V rámci růstu také odpařuje vodu ze své koruny, čímž působí jako přirozená přírodní klimatizace. Dospělý listnatý strom za den odpaří do ovzduší až 450l vody, kterou načerpá z půdy. Poškození takvé dřeviny tak není jen poškozením majetku vlastníka, ale poškozeením celé společnosti.

Nenechte si líbit poškozování dřevin a chraňte je nejen pro sebe, ale pro generace, které přijdou po nás.

Služba obsahuje:

  • místní šetření (prohlédnutí dřeviny, určení taxonomie, kontrola pošškození)
  • výpočet sadovnické hodnoty (během několika dnů od provedení místního šetření)
  • zpracování písemných podkladů a zaslání vlastníkovi
  • určení sadovnické hodnoty dřevin